bůh

1. Bůh je nadzemská, nesmrtelná a všemohoucí bytost, jejíž chápání se v různých náboženstvích může poněkud lišit, ale základ je stejný.

2. Bůh odkazuje na na nesmrtelnou nadpřirozenou bytost, která vládne osudům lidstva a vesmíru. Příkladem jsou řečtí nebo římští bozi.